KLUB CHOVATELŮ
BEARDED COLLIÍ


Psi

Pořadí:

     

tro17 1. místo - VETERÁN - A3Ch. + WCh. Apollo z Filipova ranče, Jolana Dvořáčková - s počtem bod 807
tro16 2. místo - VETERÁN - Kevin Costner Tennant, Michaela Vlasová - s počtem bodů 369
tro18 3. místo - WCh. Night Bird Černý faun, Alena Kolářová - s počtem bodů 330

  4. místo - Hendrix Kiaora, Jana Němcová – s počtem bodů 268
5. místo - Indián od Emy Destinové, Monika Koubová a Zuzana Slivková – s počtem bodů 226
6. místo – Filippo z Vilete Bohemia, Blanka Zbýňová – s počtem bodů 165
7. místo – Breaksea Mar di Gras, Dagmar Netolická – s počtem bodů 150
8. místo – Augustus Tadewi, Milan Cimrman – s počtem bodů 136
9. místo – Cherry Brandy od Emy Destinové, Eva Čapníková – s počtem bodů 90
10. – 11. místo – Amber Jet Anarinya, Pavla Macháčková – s počtem bodů 30
10. – 11. místo – Ever In My Hearth z Domu Etny, G. a M. Cimrmanovi – s počtem bodů 30


Feny:

Pořadí:

 

tro17 1. místo – A3Ch. + WCh. All About Me Kiaora, Lucie Náplavová – s počtem bodů 1093
tro16 2. místo – WCh. Angel Face Anarinya, Lucie Náplavová – s počtem bodů 810
tro18 3. místo – Andělka Chlupatý hopan, Lenka Matušková – s počtem bodů 644

  4. místo – Cácorka Chlupatý hopan, Lenka Matušková – s počtem bodů 484
5. místo - VETERÁN - Amálka Brown Horká čokoláda, Lenka Matušková - s počtem bodů 428
6. místo – Ciri Emiel Regis, Pavlína Dohnalová – s počtem bodů 251
7. místo - Alexis Tadewi, Daniela Olbertová - s počtem bodů 241
8. místo – Chuligánka od Emy Destinové, Monika Koubová - s počtem bodů 212
9. místo – Barborka Chlupatý hopan, Zdeňka Altová - s počtem bodů 172
10. místo – Affair Of Heart Kiaora, Michaela Vlasová - s počtem bodů 146
11. - 12. místo – Ofélie Vanilka, Monika Koubová - s počtem bodů 145
11. - 12. místo - Astřička Malý vousáček, Eva Pávková - s počtem bodů 145
13. místo – Cecilka Chlupatý hopan, Zdeňka Altová - s počtem bodů 129
14. – 17. místo – Cesmína Malý vousáček, Eva čapníková  - s počtem bodů 30
14. – 17. místo – Catrin z Vilete Bohemia, Zuzana Horčičková - s počtem bodů 30
14. – 17. místo – Cyber Shot Kiaora, Zuzana Horčičková -  s počtem bodů 30
14. – 17. místo – Fiorela z Vilete Bohemia, Alena Kratochvílová - s počtem bodů 30
18. místo – Apoklalypsa Emiel Regis, Hana Koníčková a P. Kozelka  – s počtem bodů 23
19. místo – Divoška Chlupatý hopan, Lenka Matušková  - s počtem bodů 18

Členská schůze

Členská schůze KCHBC proběhne po Speciální výstavě ve Velkém Meziříčí 14. 9. 2019.

Návrh programu:
 1. Zahájená schůze, schválení programu
 2. Volba komisí - mandátové a volební komise
 3. Volby výboru a Kontrolní a revizní komise
 4. Finanční zpráva KCHBC za rok 2018
 5. Zpráva z chovu za rok 2018
 6. Zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC
 7. Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC
 8. Návrh úprav ceníku KCHBC
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Doplňující volby
 12. Schválení usnesení členské schůze
 13. Závěr

Členské příspěvky

Upozorňujeme členy KCHBC, že termín pro zaplacení členských příspěvků na rok 2019 je 31.12.2018, prosíme o zaplacení do tohoto termínu, podle článku III, odst. 5 Stanov KCHBC, z.s.

Majitel účtu:
KCHBC, z.s. Jelmo 28 373 71 Rudolfov

Bankovní spojení:
č.účtu: 2024768339/0800

Variabilní symboly:
01 - členství
02 - členství nový člen 

Termíny schůzí výboru

6. 7. 2019

11.00 Motel Velký Rybník v obci Velký Rybník

Bankovní spojení

Bankovní spojení:

č.účtu: 
2024768339 / 0800

Variabilní symboly – platby KCHBC

01
- členství

02 - členství nový člen
03 - výstavní poplatek
04 - kontrola vrhu - poplatek za štěňata
05 - uchovnění
06 - inzerce
07 - různé